آذربایجان شرقی
07:22:23 1397/05/21
محمدحسین حسین زاده در سفرکاری به آذربایجان شرقی با حضور در شعبه رشدیه به گفتگو با کارکنان و مشتریان این شعبه پرداخت.
حسین زاده:
17:04:45 1397/05/17
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت درجمع کارکنان استان های آذربایجان شرقی، اردبیل گفت: نیروی انسانی سرمایه ای عظیم برای هرسازمان به شمار می روند و سرمایه این بانک نیز کارکنان هستند.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت در بازدید از کارخانه تراکتور سازی :
16:24:12 1397/05/16
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت در بازدید از کارخانه تراکتور سازی تبریز بر حمایت از تولید داخلی تاکید کرد.
درجمع بانکداران اجتماعی آذربایجان شرقی و غربی عنوان شد:
16:21:33 1397/05/16
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت درجمع بانکداران اجتماعی آذربایجان شرقی و غربی گفت: این بانک با بهره گیری از خدمات الکترونیکی به عنوان مبتکر اصلی بانکداری اجتماعی و بانکداری بدون شعبه در کشور پیشتاز است.
مدیرعامل صندوق توسعه کشاورزی استان آذربایجان شرقی:
12:47:35 1397/05/09
مدیرعامل صندوق توسعه کشاورزی استان آذربایجان شرقی بانکداری اجتماعی را حامی بخش کشاورزی عنوان و بر گسترش تعامل دو سازمان تاکید کرد.
08:38:59 1397/05/02
به گزارش روابط عمومی آذربایجان شرقی و اردبیل، در این دوره که در سالن همایش باشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی مسوولیت پذیری و هوش هیجانی محور گفتگو قرار گرفت.
09:20:09 1397/04/06
موسسه علوی تبریز با تشکیل کانون به بانکداری اجتماعی پیوست.
خدمتی دیگر از بانک قرض الحسنه رسالت آذربایجان شرقی
11:22:37 1397/03/30
با امضای تفاهم نامه همکاری بانک قرض الحسنه رسالت آذربایجان شرقی و رئیس شورای هماهنگی مدارس غیرانتفاعی استان 4100 مدرسه غیردولتی به بانکداری اجتماعی پرداختند.