سیستان و بلوچستان
13:13:19 1396/02/18
شهردار کویته پاکستان در دیدار با مدیر استان سیستان و بلوچستان و مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی­؛ امام جمعه مسجد مکی شهرستان زاهدان خواستارهمکاری بانک قرض ­الحسنه رسالت شد.
14:14:56 1395/09/16
مدیر بانک قرض الحسنه رسالت استان سیستان و بلوچستان گفت: این بانک آمادگی کامل در نهادینه سازی سنت قرض الحسنه با رویکرد بانکداری اجتماعی را دارد.
14:13:47 1395/09/16
مدیر بانک قرض الحسنه رسالت استان سیستان و بلوچستان در دیدار با فرماندهان سپاه چابهار گفت: این بانک همگام با فرماندهی سپاه چابهار می تواند در جهاد اقتصادی پیشرو باشد.
در دیدار مدیر سیستان و بلوچستان با فرماندار چابهارمطرح شد:
14:11:40 1395/09/16
مدیر بانک قرض الحسنه رسالت استان سیستان و بلوچستان در نشست با فرماندار چابهار خدمات و فعالیت دو مجموعه را تشریح کردند.
در کمیسیون راهبردی مدیریت توسعه منطقه آزاد چابهار مطرح شد :
14:09:07 1395/09/16
مدیر بانک قرض الحسنه رسالت استان سیستان و بلوچستان با مدیر توسعه و مدیر مالی منطقه آزاد چابهار دیدار و در خصوص گسترش همکاری دو مجموعه گفتگو کرد.
دردیدار بارئیس اتاق بازرگانی زاهدان مطرح شد:
13:21:55 1395/08/17
کمک به ایجاد اشتغال خرد، محور جلسه بانک قرض الحسنه رسالت سیستان وبلوچستان و اتاق بازرگانی زاهدان شد.
09:32:59 1395/08/17
مدیر بانک قرض الحسنه رسالت سیستان و بلوچستان در دیدار با مدیرکل بنیاد مسکن استان به معرفی خدمات این بانک و مدل بانکداری اجتماعی پرداخت.