استان زنجان
11:05:07 1396/02/25
مدیر بانک قرض الحسنه رسالت استان زنجان با رئیس مرکز آموزشی علمی- کاربردی هلال احمر استان در خصوص همکاری دو مجموعه گفتگو کرد.
09:16:55 1396/02/25
همزمان با هفته هلال احمر جمعی از کارکنان استان زنجان به گروه داوطلبان این جمعیت پیوستند.
14:17:43 1396/02/20
مدیر بانک قرض الحسنه رسالت استان زنجان با مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان به مناسبت هفته هلال احمر دیدار و این روز را به کارکنان این جمعیت تبریک گفت.
14:15:25 1396/02/20
مدیر بانک قرض الحسنه رسالت استان زنجان با مسئولین شرکت جهاد نصر استان دیدار وگفتگو کرد.
14:12:31 1396/02/20
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان درگفتگوبا مدیربانک قرض الحسنه رسالت استان خواستار توسعه همکاری دومجموعه شد.
07:51:29 1395/11/30
مدیر استان زنجان به تشریح خدمات نوین بانک قرض الحسنه رسالت در حضور مدیر عامل شرکت گاز پرداخت.
07:49:28 1395/11/30
در راستای همسان سازی تابلو های شعب کل کشور، تابلو جدید بانک قرض الحسنه رسالت شعبه مرکزی زنجان طراحی و نصب شد
13:30:24 1395/08/17
روسای شعب و کارکنان مدیریت بانک قرض الحسنه رسالت استان زنجان با حضور مدیر استان و مدیر مرکز اعتبار سنجی در اتاق کنفرانس بانک گردهم آمدند.