استان زنجان
07:51:29 1395/11/30
مدیر استان زنجان به تشریح خدمات نوین بانک قرض الحسنه رسالت در حضور مدیر عامل شرکت گاز پرداخت.
07:49:28 1395/11/30
در راستای همسان سازی تابلو های شعب کل کشور، تابلو جدید بانک قرض الحسنه رسالت شعبه مرکزی زنجان طراحی و نصب شد
13:30:24 1395/08/17
روسای شعب و کارکنان مدیریت بانک قرض الحسنه رسالت استان زنجان با حضور مدیر استان و مدیر مرکز اعتبار سنجی در اتاق کنفرانس بانک گردهم آمدند.
13:27:15 1395/08/17
مدیر بانک قرض الحسنه رسالت زنجان با مدیر کل راه آهن شمال غرب کشور دیدار و به تشریح خدمات این بانک پرداخت.
13:25:25 1395/08/17
مدیر بانک قرض الحسنه رسالت استان زنجان با مسئولین شرکت متین خودرو دیدار و در خصوص خدمات این بانک به گفتگو پرداختند.
09:05:07 1395/07/14
دوره آموزشی بانکداری داخلی در بانک قرض الحسنه رسالت استان زنجان برگزار شد.
09:03:01 1395/07/14
دوره آموزشی فناپ ویژه صندوقداران در بانک قرض الحسنه رسالت استان زنجان برگزار شد.
12:09:53 1395/06/23
دوره آموزشی فناپ ویژه مسئولین اعتبارات در بانک قرض الحسنه رسالت استان زنجان برگزار شد.