استان سمنان
08:34:43 1395/12/07
تیم بانک قرض الحسنه رسالت عنوان قهرمانی لیگ کومیته جوانه ها پسران را از آن خود کرد.
در جلسه شورای اداری شهرستان مهدیشهر مطرح شد
13:34:38 1395/11/23
مدیر بانک قرض الحسنه رسالت استان سمنان خواستار ایجاد بستر مناسب و حمایت دستگاه های اجرایی برای رشد و شکوفایی این سنت الهی در میان اقشار جامعه شد.
13:28:05 1395/10/26
شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان از بانک قرض الحسنه رسالت این استان خدمات قرض الحسنه دریافت می کند.
13:26:35 1395/10/26
شرکت توزیع برق سمنان همکاری خود را با بانک قرض الحسنه رسالت گسترش می دهد.
12:12:37 1395/09/28
مدیر بانک قرض الحسنه رسالت استان سمنان در همایش مجمع فوق العاده صنفی نمایندگان بیمه ایران به معرفی خدمات بانک پرداخت .
در دیدار مدیر بانک قرض الحسنه رسالت سمنان با مدیرکل بهزیستی استان مطرح شد:
15:03:25 1395/08/23
در دیدار مدیر بانک قرض الحسنه رسالت سمنان با مدیرکل بهزیستی استان بر پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان این سازمان تاکید شد.
08:45:50 1395/08/01
مدیر بانک قرض الحسنه رسالت استان سمنان و مدیر کانون فرهنگی اجتماعی بانوان سمنان به تشریح فعالیت های دو مجموعه پرداختند.
08:41:44 1395/08/01
نشستی با حضور بهروز رضایی دونچالی مدیر بانک قرض الحسنه رسالت استان سمنان و محمد یوسف صالحی زاده رئیس سازمان بازنشستگی و مدیران کانون های باز نشستگی استان برگزار شد.