کرمان
15:57:24 1396/02/23
نخستین باجه بانکداری الکترونیک بانک قرض الحسنه رسالت استان کرمان راه اندازی شد.
15:50:19 1396/02/23
کارکنان استان کرمان نیمه شعبان را جشن گرفتند.
11:14:00 1396/02/23
در گردهمایی گروه های بانکداری اجتماعی استان کرمان موضوعات مربوط به بانکداری اجتماعی و استفاده از منابع موجود در این مدل بررسی شد.
10:55:56 1396/02/23
جلسه هم اندیشی بانک قرض الحسنه رسالت و شرکت سرمایه گذاری مس در محل خانه توسعه گلباف برگزار شد.
14:01:05 1396/01/14
بانک قرض الحسنه رسالت استان کرمان مقام زن و روزمادر را گرامی داشت.
13:58:33 1396/01/14
با حضور بانک قرض الحسنه رسالت غرفه اقتصادمقاومتی گلباف در سومین نمایشگاه مطبوعات و رسانه‌های استان کرمان برپا شد.
12:02:59 1395/12/23
ششمین جلسه مسئولین ستادی و شعب بانک قرض الحسنه رسالت کرمان برگزار شد
09:48:36 1395/10/18
شعبه بلوار کرمان به محل جدید خود انتقال یافت.