اخباراستان چهارمحال و بختیاری
نسیمی از جنس مهر و عاطفه برخانواده زندانیان چهارمحال و بختیاری وزید
08:43:43 1396/03/06
به مناسبت روز ملی حمایت از خانواده های زندانیان همایش نسیم مهر در چهارمحال و بختیاری برگزارشد.
15:25:06 1396/02/24
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از خدمات و مجموعه بانک قرض الحسنه رسالت در استان قدردانی کرد.
14:21:45 1396/02/20
کانون شرکت گاز درگروه انرژی بانکداری اجتماعی بانک قرض الحسنه رسالت چهارمحال وبختیاری تشکیل شد.
14:56:18 1396/02/16
نشست بانکداران اجتماعی چهارمحال وبختیاری با حضور معاون مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت برگزار شد.
13:40:57 1396/02/13
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری با اهدای لوح تقدیر از مدیر استان و مدیرگروه عمران و انرژی بانکداری اجتماعی بانک قرض الحسنه رسالت تقدیر کرد.
09:26:24 1396/01/28
مدیر بانک قرض الحسنه رسالت استان چهارمحال و بختیاری گفت: با اجرای بانکداری اجتماعی، ایجاد اعتماد و کارگروهی می توانیم خدمات مطلوبی را در ادارات و جامعه داشته باشیم.
09:24:14 1396/01/28
مسوولین بانکداری اجتماعی بانک قرض الحسنه رسالت چهارمحال و بختیاری با فرمانداران، بخشداران و شهرداران شهرستان های بروجن و بن دیدار و گفتگو کردند.
فرماندار تهران:
10:29:43 1396/01/26
فرماندار تهران در نشست با مدیر و تعدادی از کارکنان بانک قرض الحسنه رسالت استان چهارمحال و بختیاری گفت:خوشبختانه در جامعه ما قرض الحسنه جایگاه بسیار مهم و ارزنده ای دارد و این مهم می تواند با حمایت بانک قرض الحسنه رسالت ضمن ترویج بیشتر فرهنگ قرض الحسنه، ایجاد مشاغل خرد و پایدار را بدنبال داشته باشد.