اخباراستان چهارمحال و بختیاری
09:23:27 1395/11/19
مدیر و کارکنان بانک قرض الحسنه رسالت استان چهارمحال و بختیاری روز پرستار را به زحمت کشان این عرصه تبریک گفتند.
با مشارکت بانک قرض الحسنه رسالت چهارمحال و بختیاری
10:03:44 1395/11/03
بانک قرض الحسنه رسالت چهارمحال و بختیاری با هدف حمایت از اشتغال و کارآفرینی از برگزیدگان همایش "ایده شو" تجلیل و به آنان تسهیلات قرض الحسنه اختصاص داد .
15:09:29 1395/11/02
به منظور اشاعه و ترویج فرهنگ قرض‌الحسنه ، قاسمی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد وحسینی مدیر بانک قرض‌الحسنه رسالت استان چهار محال بختیاری در نشستی توافق کردند کانون قرض‌الحسنه دانشگاه تشکیل شود.
15:07:42 1395/11/02
دانش‌ آموزان و معلمان دبستان الهام شهرکرد پیمان حفاظت محیط زیست بستند.
09:29:30 1395/10/04
بانوان عضو کانون فاطمه الزهرا میرآباد در استان چهارمحال وبختیاری با دوره مشاغل خانگی آشنا می شوند.
09:22:53 1395/10/04
دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری کانون قرض الحسنه در بانکداری اجتماعی بانک قرض الحسنه رسالت تشکیل داد.
13:32:36 1395/08/22
به منظور اشاعه و ترویج فرهنگ مقدس قرض‌الحسنه و کارآفرینی اجتماعی کارخانه «به مالت» به انجمن حامیان فرهنگ قرض‌الحسنه و کارآفرینی اجتماعی شهرکرد پیوست.
با همکاری بانک قرض الحسنه رسالت:
13:58:30 1395/04/05
با همکاری بانک قرض الحسنه رسالت چهارمحال و بختیاری و انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه در استان، منوی نیکوکاری بر روی نرم افزار تاپ و دستگاه های کارتخوان فعال می شود.