اخبار استان فارس
10:48:18 1396/03/13
مجمع خیرین نخبه پرور استان فارس با راه اندازی یک کانون به بانکداری اجتماعی بانک قرض الحسنه رسالت پیوست.
10:04:28 1396/03/09
کانون پدیده کارت ایرانیان وابسته به شرکت پاسارگاد تجارت باستان در بانکداری اجتماعی استان فارس راه اندازی شد .
08:10:19 1395/12/28
کارکنان بانک قرض الحسنه رسالت استان فارس در برنامه جنگ پارسی که به صورت زنده از شبکه استانی پخش شد، شرکت کردند.
08:06:39 1395/12/28
بانک قرض الحسنه رسالت فارس میزبان شهید گمنام شد و کارکنان این بانک در مراسم زیارت عاشورا شرکت کردند.
08:02:16 1395/12/28
دانش آموزان مدرسه دخترانه خیبر مرو دشت از بانک قرض الحسنه رسالت بازدیدکردند.
در دیدار مدیر استان با مسئول هیئات مذهبی فارس عنوان شد؛
10:33:38 1395/06/08
مدیر استان فارس و مسئول هیئات مذهبی استان در خصوص قرض الحسنه و اهمیت آن در جامعه به گفتگو پرداختند.