اخبار استان مرکزی
10:15:59 1396/02/03
دوره آموزشی اعتبار سنجی با حضورمسئولین اعتبارات شعب و واحد بانکداری اجتماعی در واحد آموزش مستقر درساختمان مدیریت استان مرکزی برگزار شد.
09:22:48 1396/01/29
مدیر استان مرکزی در دیدار با مدیر شرکت لجور اراک درباره افزایش همکاری ها گفتگو کرد.
مدیرعامل شرکت صنایع لبنی اراک در دیدار با مدیر استان مرکزی مطرح کرد:
11:26:35 1396/01/15
مدیراستان مرکزی با مدیرعامل شرکت صنایع لبنی اراک درساختمان مدیریت استان دیدارو برگسترش همکاری دو مجموعه تاکید کرد.
اهداء لوح تقدیرمدیراستان مرکزی به شهردار کلانشهر اراک
11:25:15 1396/01/15
مدیر بانک قرض‌الحسنه رسالت استان مرکزی با شهردار کلانشهر اراک دیدار و گفتگو کرد.
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی:
14:13:19 1395/11/23
فرهاد سلیمی مدیر بانک قرض الحسنه رسالت استان مرکزی با نعمتی مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری دیدار وگفتگو کرد.
13:01:11 1395/11/02
مدیرعامل شرکت پتروکاران (پتروشیمی) و مدیر استان مرکزی بانک قرض الحسنه رسالت دیدار و درباره همکاری دوجانبه گفتگو کردند.
13:55:55 1395/10/29
مدیربانک قرض الحسنه رسالت استان مرکزی با مدیر شرکت تعاونی ماشین سازی اراک دیدار و گفتگو کرد.
13:52:22 1395/10/29
مدیر استان مرکزی در دیداری دوستانه با مدیرکل سازمان دامپزشکی استان مرکزی در باره خدمات بانکداری اجتماعی گفتگو کرد .