اخبار استان مرکزی
مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی:
14:13:19 1395/11/23
فرهاد سلیمی مدیر بانک قرض الحسنه رسالت استان مرکزی با نعمتی مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری دیدار وگفتگو کرد.
13:01:11 1395/11/02
مدیرعامل شرکت پتروکاران (پتروشیمی) و مدیر استان مرکزی بانک قرض الحسنه رسالت دیدار و درباره همکاری دوجانبه گفتگو کردند.
13:55:55 1395/10/29
مدیربانک قرض الحسنه رسالت استان مرکزی با مدیر شرکت تعاونی ماشین سازی اراک دیدار و گفتگو کرد.
13:52:22 1395/10/29
مدیر استان مرکزی در دیداری دوستانه با مدیرکل سازمان دامپزشکی استان مرکزی در باره خدمات بانکداری اجتماعی گفتگو کرد .
09:03:34 1395/10/26
مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری استان مرکزی ترویج قرض الحسنه را ابزاری برای کمک به اقتصاد روستاییان برشمرد.
14:06:24 1395/10/12
بانک قرض الحسنه رسالت استان مرکزی و مرکز روزانه سالمندان جهاندیده استان تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
15:00:43 1395/09/24
فرهاد سلیمی مدیر استان مرکزی از بازیکنان تیم فوتسال استان تقدیر و تشکر کرد.
13:58:27 1395/09/24
دوره آموزشی چک و قوانین آندر بانک قرض الحسنه رسالت استان مرکزی نیمه دوم سال 1395 با حضور کلیه کارکنان در واحد آموزش استان وبا همکاری گودرزی منش رابط آموزش استان برگزار شد.