تاریخ 1396/01/29         ساعت 15:04:27     گروه خبري اخبار برگزیده
مدیرعامل و جمعی از مدیران بانک قرض الحسنه رسالت از دهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه بازدید کردند.


به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت، محمدحسین حسین زاده با حضور در غرفه بانک قرض الحسنه رسالت پاسخگوی جمعی از خبرنگاران و بازدیدکنندگان غرفه این بانک بود.
خدمات و فعالیت های این بانک به عنوان معین اقتصاد مقاومتی گلباف، حمایت از تولید داخلی و مشاغل خرد از جمله محورهای گفتگوی مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت بود.
نام
آدرس صندوق الکتریکی  
نظرات کاربران  

کد فوق را اینجا وارد کنید