تاریخ 1395/10/18         ساعت 09:11:00     گروه خبري اخبار برگزیده
مدیرعامل موسسه نیکوکاری رعدالغدیر از حمایت های مدیرعامل و مجموعه بانک قرض الحسنه رسالت تقدیر کرد.


به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت، علی سلطانزاده مدیرعامل موسسه نیکوکاری رعدالغدیر از حمایت های بانک قرض الحسنه رسالت قدردانی و با اهدای لوح تقدیر از مدیرعامل این بانک تجلیل به عمل آورد.
در متن این لوح  آمده است:
وقت هایی است که آسمان را می توانی در عمق دل مهربان بعضی ها جستجو کنی.
همان هایی که دلدادگی هایشان را سرمایه رسیدن به آرامش محرومان می کنند.
همان هایی که مهربانی نشانی از وجود پربرکتشان است و در سایه حمایت از توانیابان موسسه نیکوکاری رعدالغدیر، پیوند مبارکی از عشق و امید را، در دل این نعمات الهی رقم می زنند.
ازحمایت سبزشما در تامین هزینه احداث واحدتوانبخشی و نمازخانه موسسه نیکوکاری رعدالغدیرسپاسگزاریم.
نام
آدرس صندوق الکتریکی  
نظرات کاربران  

کد فوق را اینجا وارد کنید