تاریخ 1395/10/11         ساعت 14:10:14     گروه خبري اخبار برگزیده
چهارمین دوره آموزشی مدیران بانک قرض الحسنه رسالت با حضور مدیران ستادی و استانی این بانک برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت، در این دوره یک روزه مدیریت تغییر فرهنگ سازمانی و مدیریت تعارض محور گفتگوی مدیران بانک قرض الحسنه رسالت قرار گرفت.
در مدیریت تغییر فرهنگ هریک از گروه های کاری مدیران یک مورد واقعی در سازمان را برای بستر سازی تغییر مورد نیاز در بانکداری اجتماعی بررسی و نیروهای محرک و مقاوم تغییر را تحلیل کردند.
حاضرین در همایش همچنین چند تکنیک را برای مدیریت تعارض تمرین و به اشتراک گذاشتند.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت با حضور در این همایش بر لزوم توسعه و آموزش مدیران تاکید کرد.
محمدحسین حسین زاده در پایان همایش به سوالات مدیران این بانک در خصوص بانکداری اجتماعی پاسخ داد وعزم جدی مجموعه بانک قرض الحسنه رسالت را برای به ثمر نشستن نهال بانکداری اجتماعی خواستار شد.
نام
آدرس صندوق الکتریکی  
نظرات کاربران  

کد فوق را اینجا وارد کنید