تاریخ 1395/10/01         ساعت 19:27:05     گروه خبري اخبار برگزیده
دومین گردهمایی و هم اندیشی حسابداران، بازرسان و بازرسان مبارزه با پولشویی بانک قرض الحسنه رسالت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت، این همایش با حضور خیراله اسدپور مدیرحسابداری کل و بودجه، رحیم سرهنگی مدیر مرکز برنامه ریزی و توسعه، سید حسین حسینی معاون نظارت و سرپرست بازرسی، علی محمدی مدیر مبارزه با پولشویی و حسابداران و بازرسان مبارزه با پولشویی بانک قرض الحسنه رسالت سراسر کشور برگزار شد.
مدیرحسابداری کل و بودجه بانک قرض الحسنه رسالت هدف از برگزاری این همایش را ایجاد وحدت رویه در رعایت اصول حسابداری، رعایت بخشنامه ها و قوانین جاری عنوان کرد.
مدیر مرکز برنامه ریزی و توسعه بانک قرض الحسنه رسالت نیز با تاکید بر ایجاد تعامل بیشتر، خواستار اجرای مدل آبشاری در حوزه حسابداری شد.
در این همایش به سرفصل های همچون کنترل رسیدگی سرفصل های حسابداری، رعایت قوانین بیمه و مالیات، اظهارنامه ارزش افزوده، مقررات مربوط به تجهیزو بهسازی شعب، سیستم اموال و تشریح آیین نامه معاملات بانک پرداخته شد.
نام
آدرس صندوق الکتریکی  
نظرات کاربران  

کد فوق را اینجا وارد کنید