پایانه های خودپرداز بانک قرض الحسنه رسالت
پس از ورود کارت به پایانه، رمز خود را وارد کرده و دکمه ثبت را فشاردهید. سپس گزینه های ذیل نمایش داده خواهد شد. با فشار دادن کلید مقابل هر یک از خدمات، میتوانید عملیات خود را انتخاب کنید.
•    شما میتوانید بایکی از انواع کارت های بانک قرض الحسنه رسالت و مراجعه به هر یک از پایانه های خودپرداز این بانک، خدمات زیر را دریافت کنید:
1.    برداشت وجه (در هر شبانه روز 2.000.000 ریال، به جزء بن کارت)
2.    اعلام موجودی کارت و یا حساب های فرعی متصل به کارت
3.    تغییر رمز اول و دوم کارت
4.    انتقال وجه کارت به کارت (کارت رسالت به کارت رسالت و از طریق پایانه های رسالتدر هر شبانه روز 500.000.000 ریال)
5.    انتقال وجه کارت به کارت (به صورت شتابی طبق قانون بانک مرکزی ج.ا.ا. 30.000.000 ریال)
6.    دریافت صورتحساب
7.    خرید شارژ (در دست اقدام)
8.    پرداخت قبوض
9.    پرداخت اقساط
10.    کمک های مردمی
11.    ...
•    شما میتوانید بایکی از انواع کارت های بانک ها و یا موسسات عضو شتاب و مراجعه به هر یک از پایانه های خود پردازاین بانک، خدمات زیر را دریافت کنید:
1.    برداشت وجه (در هر شبانه روز 2.000.000 ریال، به جزء بن کارت)
2.    اعلام موجودی کارت
3.    انتقال وجه کارت به کارت (به صورت شتابی طبق قانون بانک مرکزی ج.ا.ا. 30.000.000 ریال)
4.    انتقال وجه 3 جانبه (برای مثال: بر روی خودپرداز رسالت می توانید از کارت بانک ملی به کارت بانک پاسارگاد انتقال انجام دهید)
5.    خرید شارژ
6.    پرداخت قبوض
7.    پرداخت اقساط
8.    کمک های مردمی
9.    ...

نکته:
توصیه میشود برای امنیت بیشتر، در اولین فرصت با مراجعه به یکی از پایانه های خود پرداز بانک قرض الحسنه رسالت،  رمز کارت خود را عوض کنید. چنانچه رمز خود را سه بار پشت سرهم اشتباه وارد نمایید، کارت شما غیر فعال خواهد شد و خودپرداز کارت شما را ضبط خواهد کرد، در این صورت پس از احراز هویت و دریافت کارت از متصدی بانک با مراجعه به هر یک از شعب بانک قرض الحسنه رسالت، رمز جدید برای کارت صادر میگردد.
نکته:
انتقال وجه سه جانبه به انتقال وجهی گفته میشود که در آن بانک مبدا، بانک مقصد و بانک مربوط به پایانه، هر سه متفاوت میباشند. برای مثال میتوان با کارت شتابی بانک 1  بر روی دستگاه خودپرداز بانک قرض الحسنه رسالت به کارت شتابی بانک 2 انتقال وجه انجام داد.