-         ما کارکنان و  مشتریان بانک قرض الحسنه رسالت اعضاء یک خانواده بزرگ هستیم که دست در دست هم مهربانی را در لوای سنت زیبا و دیرین قرض الحسنه  به همنوعان خود تقدیم می کنیم .

-         به اصول دینی ، اعتقادات مذهبی ، آداب و سنن و باورهای اقوام مختلف در جای جای عرصه پهناور کشورمان ایران احترام گذاشته و به هرجا که پا بگذاریم آن جا را خانه خود و شهروندانش را همشهریان خود می دانیم .

-         به همه مشتریان حقیقی و حقوقی خود و صاحبان حساب های خرد و کلان به یک چشم نگاه می کنیم و ارائه بیشترین خدمت با بهترین کیفیت به تک تک مراجعه کنندگان مرام و تفکر ماست .

-         عزت ، بزرگی و توانمندی بانک قرض الحسنه رسالت را به لطف کرامت نفس و به یمن حضور مشتریان با عزت ، بزرگ و توانمندمان می دانیم .

-         امانت داری و حفظ اسرار مشتری چه خواسته او باشد یا نباشد را حق مسلم او می دانیم و بنا به توصیه های اکید اسلامی و اخلاقی در این مهم اهتمام ویژه خواهیم نمود .

-         در انجام وظایف خود حرفه ای و با دقت تمام چنان می کوشیم که گوئی هر مشتری مقام مافوق ماست و با نگاه تیز بین و دقت نظر از ما بهترین و سریعترین کار و مؤدبانه ترین رفتار را می خواهد .

-          برای جلب رضایت مشتریان نهایت سعی و تلاش خود را خواهیم نمود و با سعه صدر پیشنهادات و انتقادات را پذیرفته و با همه توان در جهت اعمال نظرات ایشان گام برخواهیم داشت .

-         با یکی نمودن گفتار و کردار رضایت واقعی مشتری را کسب و سعی خواهیم نمود تا به پاس اعتماد و حمایت مشتریان خوبمان خدماتی بیش از حد انتظار ارائه نمائیم .

-         وقت شناسی ، ظاهر آراسته ، محیط زیبا ، خالی نماندن کرسی همکاران و تعطیل نبودن هیچ باجه ای و تلاش بیشتر جهت عدم اتلاف وقت مشتری سرلوحه کارمان است .

-         رضایت و مسرت ما کارکنان بسته به رضایت و مسرت مشتریان است و همیشه چشم به راه و پذیرای مشتریان سخاوتند خود هستیم تا با نهایت دقت و صداقت در خدمت گذاری از جان و دل بکوشیم .

-         آرزویمان دیدارهای مجدد و خدمات شایسته تر به هموطنان عزیزمان در جای جای میهن اسلامی بزرگمان می باشد .

با اراده ای قوی و همتی بلند ایستاده ایم، دل سپرده دوست هستیم و برای رضایش، خویشتن را رها نموده و خدمت به بندگانش آرمانمان می باشد.

و برای این مهم جانمان پراز شوق است و چشم به راه مشتریان خوبمان هستیم تا آینده بهتری با اعتماد و اتحاد بسازیم و می دانیم با شما فردا از آن ماست.

و به امید روزی هستیم که پرچم بانکداری اسلامی بر فراز همه بانک های گیتی برافراشته باشد.