اخبار
                   تا حد امکان جهت پرداخت اینترنتی  از کافی نت ها، فروشگاه ها و اماکن عمومی استفاده نکنید.                                         بانک قرض الحسنه رسالت بانکی اجتماعی با خدماتی نوین                     امور مشتریان بانک قرض الحسنه رسالت در خدمت شماست 4747 021        . ‌

بانکداری کسب و کار

نوعی بانکداری اجتماعی بوده که در تلاش است با بهره گیری از انواع بانکداری و اقشار مختلف جامعه به قشر متوسط و پایین جامعه کمک کند تا هم فرهنگ قرض الحسنه در جامعه گسترش یابد و هم کسب و کار خرد جامعه به صورت گسترده ایجاد گردد.

بانکداری شخصی

بانک قرض الحسنه رسالت بانکی تخصصی در حوزه اشاعه فرهنگ قرض الحسنه در سطح جامعه و اقشار مختلف جامعه می باشد که علاوه بر ایجاد بانکداری شخصی، شرکتی و اختصاصی، در بانکداری کسب و کارهای کوچک فعالیت های گسترده ای را آغاز کرده است.