نام کاربری شما:رمز کارت شما به مثابه امضای شماست لذا مؤکداً توصیه می شود از افشای آن نزد دیگران و یا درج آن بر روی کارت هدیه خودداری فرمائید     بانک قرض الحسنه رسالت رسالتی ماندگار     
Untitled Document