نام کاربری شما:         مشتری گرامی از ارائه اطلاعات مالی و بانکی خود (نظیر شماره حساب، شماره کارت و رمز آن) به سایت های متفرقه و نامعتبر خودداری نموده و از عملکرد قانونی سایر سایت های بانکی و مراکز دولتی و رسمی اطمینان حاصل نمائید.       بانک قرض الحسنه رسالت بانکی اجتماعی با خدماتی نوین
Untitled Document